loader image

polityka prywatności (rodo)

Administratorem danych osobowych, przekazanych do BioVis Dominik Pasterski przez Klientów – osoby fizyczne, jest: BioVis Dominik Pasterski, ul. Uznamska 22, 03-699 Warszawa, NIP 524 268 16 21 (dalej jako “BIOVIS”). Dane kontaktowe: tel.: 48 502 331 528​, e-mail: hello@biovis.pl

Następujące dane Klienta są zbierane oraz przetwarzane przez BIOVIS: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do korespondencji, adres do wysyłki zamówienia, adres IP komputera Klienta. BIOVIS zbiera dane osobowe przekazane BIOVIS od Klientów oraz przetwarza je w celu wykonywania świadczonych usług, w tym kontaktu z Klientem, przesyłania materiałów dotyczących realizowanego zlecenia, w celu przedstawienia oferty lub wysłania zamówienia. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że dane osobowe zebrane od Klienta mogą zostać przekazane, na podstawie pisemnego upoważnienia, pracownikom BIOVIS, jeżeli okaże się to konieczne do prawidłowego wykonania zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Klient BIOVIS ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu oraz wycofania wszelkich zgód, złożonych BIOVIS, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia tych danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzoru.

Dane osobowe Klientów przechowywane są przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy. W wypadku, gdy umowa o wykonanie kolejnej usługi nie została zawarta przez Klienta z BIOVIS w ciągu 5 lat od ostatniej wykonanej usługi, BIOVIS uprawnione jest do usunięcia danych osobowych Klineta. Dane osobowe Klienta przekazane BIOVIS w celach marketingowych, na podstawie odrębnie udzielonej zgody, przechowywane będą przez BIOVIS w zakresie oraz w czasie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych. Możesz zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close